PRODUCT DESIGN

עיצוב מוצר

לקוחות שונים פונים אל הסטודיו בשלבי פיתוח שונים, לחלקם יש רעיון בלבד, אחרים מגובשים יותר או בעלי אב טיפוס טכני. תחילה אנחנו מתיישבים, מדברים על הקונספט ומאפיינים את ייעודו ומטרותיו. בהמשך, אני מלטשת, מפתחת והופכת אותו לכדי מוצר. זהו תהליך מורכב ומרתק. מטרתו של העיצוב התעשייתי היא לקחת קונספט ולהפוך אותו לכדי מוצר פרקטי, ארגונומי ואסתטי, תוך התחשבות בטכנולוגיות ייצור וחומרים.

עיצוב מוצר – איך זה עובד?

תהליך עיצוב המוצר מונה מספר שלבים – איפיון, סקיצות, פיתוח צורני, בניית אבטיפוס, הכנת תיק מוצר וקשרים עם ספקים וייצרנים. כל צעד בתהליך נעשה בשיתוף פעולה ועדכון מלא של הלקוח. בין אם מדובר במוצר שימושי, במוצר שיווקי או בפריט עיצוב  – אני כאן כדי להפוך רעיון למציאות.