עיצוב מוצר – עיצוב כרית צפה לרחצת תינוקות באופן נוח ובטיחותי יותר. פיתוח המוצר כלל סקיצות ושרטוטים, תפירת אבי טיפוס והכנת תיק מוצר מסודר לייצור המוני בסין. הרעיון למוצר נבע מתוך חוויה אישית שלי עם בני שהיה תינוק באותה תקופה, תוך התאמה למוצרי החברה האחרים ושימוש באותה שפה וקו עיצובי.

פרוייקטים דומים